Etikettarkiv: alkohol

Ställ frågor till din doktor

När vi får medicin utskrivet från vår läkare, accepterar vi det utan att ställa frågor? Följande frågor kan man ställa till sin doktor och antingen så skall svaren finnas att läsa på lättfattlig svenska i bipacksedeln eller skall läkaren kunna förklara det så att vi förstår.

1) Är medicinering verkligen nödvändig i detta fall?

2) Vad händer om jag INTE äter medicinen?

3) Vad kan jag förvänta mig att medicinen gör för mig. På vilket sätt gör medicinen det? Hur följer du upp att jag följer ordination på rätt sätt? Har du koll på min totala medicinering?

4) Vilka andra läkemedel eller substanser skall jag undvika samtidigt (inklusive receptfri läkemedel, vitaminer, kosttillskott, alkohol…)?

5) Reagerar medicinen på ett farligt sätt med någon annan medicin?

6) Vilka biverkningar har tillverkaren rapporterat?

7) Vilka är de senaste rapporterna när det gäller biverkningar för denna läkemedel?

8) Skall jag sluta att använda någon annan medicin medans jag tar denna?

9) Under vilka omständigheter skall jag sluta ta medicinen om jag märker någon biverkning?

10) Vilka tester kan göras för att avgöra om jag reagerar negativt mot medicinen?

11) Om jag inte vill ta denna medicin, vilka alternativa behandlingar kan du ge mig?

Någon som vill testa vid nästa besök hos doktorn?

Jag är där jättesällan men tar med frågelistan om jag skulle behöva medicin någon gång.

Det minsta vi kan begära att doktorn har kunskaperna att besvara frågorna.

Lev väl!