Etikettarkiv: friskvård

256 miljarder kostar sjukvården varje år

256 miljarder per år kostar sjukvården. Från 1993 (149 miljarder) är det är en ökning på över 70 %. Varje svensk betalar alltså runt 26000 kr per år till sjukvården. Tänk om en tiondel av det användes till friskvård för varje invånare. Jag har inte nya siffror och inte för Hälsingland men förhållandet år 2000 för Västra Götaland kan illustrera gapet mellan friskvårdssatningar och satsningar på sjukvården. Västra Götaland investerade hela 75 kr per invånare på friskvård och 13601 kr på sjukvård, 181 gånger mer. Detta ger att om vi i riket investerar 145 kr eller mer i friskvård per invånare och år så har vi ungefär samma förhållande som VG hade år 2000. Tänk om vi åtminstone kunde komma till 1/10 i stället för 1/181. Investera 2600 kr per invånare för friskvård och livstilsförändringar kunde säkert betala sig i längden så vi kunde sänka andelen som behövs till sjukvården.

Hippokrates sa 400 år f kr:

”Det ar visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska, men lika berömvart att hjälpa de friska att bevara sin hälsa!”