Kategoriarkiv: Cancer

Antioxiadanter farliga eller ?

Smultronen vid köksflygeln är små men så goooooooooooooda.............
Bär ger hjärthälsa

Alla har vi ju lärt oss att antioxidanter är bra, att antioxidanter skyddar oss mot sjukdomar, mot infektioner och inflammationer. Men idag har vi lärt oss något nytt enligt en artikel i SvD. Så har stod det i artikeln: ”I stället för att motverka lungcancern gjorde antioxidanterna den mångfalt värre. Nu uppmanar forskarna till försiktighet med kosttillskott.”

Skall vi nu slänga alla burkarna med vitaminer och kosttillskott?

Njaa, det är nog inte så enkelt. Bättre att först kolla vad man kommit fram till egentligen.

Vilka var studieobjekten

Var studien gjord på människor som man nu enligt SvD varnar för kosttillskott. Var det människor som fick ta normala doser antioxidanter under kontrollera former. Nej, det var möss som studerades. Utan att gå djupare in i ämnet så läste jag att forskare överlag ser det problematiskt att överföra resultat baserade på möss till människor.

Vilka antioxidanter studerades

För att kunna sätta en rubrik som ”Antioxidanter kan förvärra cancer” måste forskarna studerat alla antioxidanter i alla deras former, både syntetiska och naturliga. Ett gigantiskt projekt och fortfarande kvarstår problemet med att överföra resultatet till människor. har forskarna då studerat alla antioxidanter? Svaret blir ja, om det bara finns 2 antioxidanter. Till och med jag förstår att det finns flera. Vilka var dessa 2 antioxidanter i studien?

1. N-Acetylcystein

Vilken typ av antioxidant är N-Acetylcystein? Är den syntetisk labb-produkt eller är det naturligt. Sanningen är att den egentligen är ett läkemedel och inte ens något naturmedel. Så här står det i Wikipedia om N-acetylcystein

”Acetylcysteine rINN /əˌsɛtəlˈsɪstn/, also known as N-acetylcysteine or N-acetyl-L-cysteine (abbreviated NAC), is a pharmaceutical drug and nutritional supplement used primarily as a mucolytic agent and in the management of paracetamol (acetaminophen) overdose. Other uses include sulfate repletion in conditions, such as autism, where cysteine and related sulfur amino acids may be depleted.[7]”

2. E-vitamin

Den andra antioxidanten som studerades var Trolox, en syntetiskt framställd E-vitamin. Inte naturligt alltså. Spelar det roll då om det är gjort i labbet eller om naturen gjort det? Jag anser det utan att gå djupare in i det nu.

Vilka mängder användes

Jag har inte tillgång till hela studien och kan inte se hur stora doser som användes men enligt artikeln i Newsvoice  tolkar jag att doserna var mer avsedda för elefanter än för möss. Artikelförfattaren i Newsvoice frågar också följande:

  • Varför väljer de NAC som är receptbelagt samt en syntetisk form av E-vitamin i en dos som vida överstiger rekommenderat intag om de vill testa verkan av antioxidanter på cancer?
  • Varför väljer de inte C-vitamin, selen, quercitin, kurkumin eller någon av de många andra antioxidanter som finns där det finns massor med studier som visar på positiva effekter.

Ihop med fakta att det var ett läkemedel och en syntetisk vitamin som användes i väldigt höga doser så kanske inte resultaten är förvånande. Däremot förvånar slutsatserna.

Ett visst bilmärke kan drabbas av flera bränder på kort tid, en annan att bilen välter men jag såg aldrig följande rubriker i tidningar:

”Bilar kan börja brinna , forskarna råder dig att undvika att sätta dig i en bil”

eller

”Bilar kan välta, forskarna uppmanar dig att inte sätta dig i en bil”

Men i det här specifika fallet verkar det vara ok att utmåla alla antioxidanter som farliga utan att göra skillnad på syntetiskt/naturligt och utifrån en studie där den andra antioxidanten var ett läkemedel.

Ny rubrik!

Den rätta rubriken i artikeln skulle kanske varit

Läkemedlet N-Acetylcystein och syntetisk e-vitamin i väldigt höga doser förvärrar cancer hos möss”.

Det är väldigt långt ifrån SvDs rubrik. Ansvarslöst av en stor dagstidning som faktiskt påverkar vad folk stoppar i sig.

Så fortsätt att använda antioxidanter och i så fall i följande ordning:

  • från naturlig, ekologisk mat och frukter
  • naturliga kosttillskott utan tillsatser och bindemedel tex från Holistic och Innate

Källor

Svd

Newsvoice

Science magazine

Pubmed

Vad skall det forskas på?

Smultronen vid köksflygeln är små men så goooooooooooooda.............
Bär ger hjärthälsa

Flera inlägg i lokaltidningen har på senare tid lyft fram behovet av mer forskning inom medicin. I ett av inläggen heter det att ”en ökad satsning på medicinsk forskning skulle ge bättre behandlingar och prevention i framtiden” och man kräver en fördubbling av satsning på forskningen.

I ett inlägg i dag (2013-11-09) med rubriken ”Nu måste vi agera”, ett inlägg från Hjärt-Lungfonden, konstateras att eftervården inte är effektiv och kräver mer forskning. Man skriver vidare att ”trots att sjukvården skriver ut både blodtrycks- och blodfettssänkande mediciner så får det inte önskat resultat”. Kan det vara så att vi då bör fundera på vilken typ av forskning som skulle kunna leda till att vi får resultat. Kan det tom vara så att vi redan egentligen vet en del som vi kunde göra när det gäller att förebygga sjukdomar eller förebygga återfall. I inlägget från Hjärt-Lungfonden finns en bild på blåbär vilket fick mig från början att tro att inlägget skulle handla om att satsa mer på alternativa metoder, handla mer om det som vi stoppar i oss, handla mer om att forska på hur vårt sätt att leva och vårt sätt att behandla vår kropp påverkar insjuknandet. Så var dock inte fall med inlägget, ingenstans nämnes något om möjligheten att slå in på en annan väg när det gäller forskningen i Sverige. En snabb sökning på PubMed som vem som helst kan göra inklusive kliniker och forskare ger dock mycket material att börja med. Studier på blåbär (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19936253) finns som kunde användas som startblock för att gå vidare  som det konstateras i studien:

This is the first experimental evidence that a blueberry-enriched diet has positive effects on the course of CHF and thus warrants consideration for clinical evaluation.

Studien publicerades 2009. Hur många svenska forskare har sökt medel hos Hjärt-Lungfonden för att fortsätta forska utifrån resultaten i nämnda studien? Kanske Staffan Josephson på Hjärt-Lungfonden kan ta fram siffror på detta. Själv hittade jag inget när jag sökte i deras databas  (http://www3.hjart-lungfonden.se/ViewPublicReport.aspx). Det finns andra tidigare studier (tex http://www.iss.it/publ/anna/2007/4/434369.pdf) som pekar åt samma håll så det finns egentligen ingen orsak att inte ta upp ett så lovande forskningsspår som kan leda till biverkningsfri behandling alternativt förebygger sjukdomar.

Men tänk om kruxet finns just där att man kommer fram till biverkningsfria metoder som därtill inte går att patentera vilket leder till att läkemedelsbolagen lämnas med mössan i hand. Får det hända? Om man en gång för alla skulle slå fast att det är vad vi stoppar i oss, vad vi andas, hur mycket vi rör oss som är orsaken till att sjukdomar blir mer frekventa. Då skulle ju slutsatsen bli att vi måste ändra våra matvanor, vi måste bli rörligare, vi måste arbeta för att få andas friskare luft, vi måste arbeta för giftfri mat både från jordbruken och mat från havet.

I Sverige har det forskats en del på rehabilitering med yoga efter hjärtsjukdom o fått så positiva resultat att metoden används av flera sjukhus numera. Där har vi exempel på kostnadseffektiv forskning som ger biverkningsfri resultat direkt. Se mer på  http://www.vardalinstitutet.se/sv/node/3514

20170922: Länken funkar inte längre, verkar vara borttagen, orsak okänd. Kollade läget på hjärt/lung-fonden och forskningen är ganska skev. Hjärta/Lunga och yoga fick 2,4 miljoner samtidigt som enbart statiner fick 12,5 miljoner.

 

Om bara 20% av de forskningsresurser som används för medicinsk forskning för att ta fram läkemedel riktades mot att förebygga uppkomsten eller när det gäller rehab att utvärdera metoder fria från syntetiska preparat så skulle kanske 80% av sjukdomarna försvinna/lindras.  Detta påstående baserar jag inte på någon forskning utan på Paretos berömda princip enligt vilken 20% av orsakerna står för 80% av verkan. Det kanske inte blir 20/80 men jag tror att genom att identifiera de riskfaktorer som finns för de vanligaste sjukdomarna  samt de friskfaktorer som leder till avsaknad av sjukdomar och sedan politiskt agera för att vi som medborgare inte utsätts för riskfaktorerna samt uppmuntra att medborgarna använder friskfaktorer i större skala. Nu får man högkostnadsskydd för att konsumera burkvis med syntetiska läkemedel men det saknas ett BOT-avdrag för friskvård. Visserligen kan läkarna numera skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR) men det är patienten själv som står för hela kostnaden.

Sök själv i PubMed

Sök själv i Google

Finns det alternativ inom cancervården?

dagenssmoothie
En smoothie med färska bär, frukter och grönsaker och du står stark mot sjukdomar

Jag länkade en berättelse om en finsk kvinna som efter cancerbesked med dubbelsidig  bröstcancer berättade om hennes eget val att inte välja det vanliga. Hon ville ta hand om sin cancer själv. Läkarna berättade att hon kommer inte att klara sig. Berättelsen går att läsa på finska på finska YLEs sida:

http://ohjelmat.yle.fi/akuutti/syopa_upea_lahja_aija_mougeolle_chydeniuksen_tarina

Jag fick en del respons angående länken och vill bara berätta att jag inte ser ner på de som väljer den vanliga vägen, dom flesta gör ju ändå det. Vi bör respektera de beslut som de drabbade gör oavsett vilket beslut det blir.  Om någon beslutar att gå sin egen väg mot alla andras tro och vilja, starkt! Om någon gör som läkarna har talat om och alla närstående hejar på, ok. Det är varje människans rätt. Besluten baseras säkert i de flesta fall på alla de alternativ som finns tillgängliga för den drabbade. Och här kommer den springande punkten. Vilka alternativ ger man den sjuke? Läkaren/sjukvården propagerar för de alternativ som är godkända och används inom sjukvården  men vilka andra alternativ läggs egentligen fram? Vilka alternativ talar man illa om inom sjukvården? Ger sjukvården annat alternativ än gifter, strålning och kniv? Är patienten hänvisad helt till sin egen förmåga och vilja att hitta alternativ?

Det som är lite skrämmande är att sjukvården även målar upp en mörk hotbild för patienten á la ”om du inte ta denna medicin så dör du snart!”. Här tänker jag på ett klassiskt fall  med en patient som insjuknade i cancer och botades och insjuknade och botades och till sista insjuknade och dog helt och hållet i sync med vad han trodde om medicinen som han fick.

Läs mer på

https://www.nexusmagazine.com/products/free-downloads/doc_view/14-the-placebo-effect-the-triumph-of-mind-over-body sida 2. Stycket längst ner i vänsterspalten. Väldigt intressant och säkert inte det enda cancerfallet där tron respektive tappad tro på bot spelar avgörande roll i dramat.

Vårdgivaren som ”hotar” med döden i snar framtid tar väldigt stort ansvar på sig. Frågan är hur mycket deras tankar påverkar patienten. Hotet om döden gör att patienten går med på behandlingen och den tro som läkaren har för medicinen tar patienten till sig. Kan det vara så att den tron får patienten att överleva även om kroppens celler både dom sjuka och dom friska tar stryk av den konventionella behandlingen.

Hotet om snar död skapar också en stark stress vilket inte främjar tillfrisknande. Borde inte vårdgivaren göra allt i sin makt att inte skapa en stress som förvärrar situationen. På vilket sätt motverkar det stressen att  ange deadline, ursäkta uttrycket, och därtill stressa fram beslutet att påbörja en behandling. Denna brådska ger ännu mer stress och påverkar den drabbade negativt.

Det finns många som vägrat den behandling som sjukvården ger och tagit hand om sin hälsa själv. Att det inte pratas så mycket om det och att det inte är ”vetenskapligt” bevisat beror enbart på det stora ointresset som sjukvården, forskarna, läkemedelindustrin visar. För läkemedelsindustrin är det en fråga om liv och död när det kommer till alternativ vård.  Cancer är en riktigt stor business och om det fanns eller rättare sagt om alla visste det att det finns naturligare bot så skulle läkemedelsindustrin få det väldigt svårt.

Några länkar att titta på

En ung man med coloncancer botar sig med vegan-diet.

Hur mycket intresse för alternativ till förgifta, skära, bränna finns det egenligen ?

Pubmed kan bidra med en artikel om chaga (sprängtikka på svenska och pakurikääpä på finska)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20607061

När det gäller gurkmeja så finns massor med artiklar publicerade om dessa anticancerogena effect.

Se tex http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23303705

Flera länkar på gurkmeja och cancer hittar på med

https://www.google.se/search?q=pubmed+turmeric+cancer&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=XZhhUsvDN4OC4gT94ICAAQ

Lev väl!